අම්මයි පුතයි 2

පවුලෙ සෙක්ස් කතා වලට කැමති අය විතරක් කියවන්න


පුතෙකුයි අම්මයි පුතාගෙ යලුවයි සෙක්ස් කරන කතාව අපිට එව්වෙ පසන් කියල යාලුවෙක් එයාම තමයි මේ කතාවෙ පලවෙනි කොටස එව්වෙත් 

කලාතුරකින් හමු වෙන ඉතාම හොඳ මට්ටමෙ කතාවක් තමයි මේ කතාව 

ඒ යාලුවට ගොඩාක් ස්තූතිවන්ත වෙනවා 

ඔයාලටත් කතා ෆොටෝ එවන්න පුලුවන්